راه های ارتباطی با مرکز درمانی سنگ شکن قم که به تهران منتقل گردید

سنگ شکن قم

ساعت کاری

شنبه ها : 8 الی 10 صبح

دوشنبه ها : 8 الی 10 صبح

چهارشنبه ها : 8 الی 10 صبح

شبکه های اجتماعی :

اینستاگرام [email protected]

تلگرام [email protected]

فیسبوک sangshekan_qom