راه های ارتباطی با مرکز درمانی سنگ شکن قم

سنگ شکن قم

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه : 8 الی 14 – 17 الی 21

شبکه های اجتماعی :

اینستاگرام [email protected]

تلگرام [email protected]

فیسبوک sangshekan_qom