راه های ارتباطی با مرکز درمانی سنگ شکن قم که به تهران و سنگ شکن مشهد منتقل گردید

سنگ شکن قم

ساعت کاری

شنبه ها : 8 الی 10 صبح

دوشنبه ها : 8 الی 10 صبح

چهارشنبه ها : 8 الی 10 صبح

شبکه های اجتماعی :

اینستاگرام sangshekan_qom@

تلگرام ESWLgol@

فیسبوک sangshekan_qom

به اطلاعات بیستری در مورد سنگ شکنی نیاز دارید زوی سنگ شکن قم کلیک کنید